Archiwa tagu: wulkan

27.09.2017

Polska

1. Wczoraj rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. Wyniesie 397,2 miliardów złotych, z czego dochody budżetu wyniosą 355,7 mld złotych. Deficyt – 41,5 mld złotych. Według unijnej metodologii deficyt całego sektora finansów publicznych będzie na poziomie 2,7 procent PKB, a wzrost gospodarczy w ujęciu realnym 3,8 procent PKB

2. Sejm nie zgodził się na odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności złożyło PSL.

Zagranica

1. Komisja Europejska przedstawiła propozycję w sprawie
utworzenia nowego unijnego programu przesiedleń, w ramach którego w
ciągu najbliższych dwóch lat do Europy miałoby zostać przeniesionych
co najmniej 50 tys. osób wymagających ochrony międzynarodowej. System nie będzie obligatoryjny dla państw członkowskich, a jest
jedynie rekomendacją. Poprzez niego KE chce otworzyć legalne ścieżki
dla uchodźców, chcących szukać schronienia w UE.

2. Z obawy przed erupcją wulkanu Agung na indonezyjskiej wyspie Bali z terenów wokół góry uciekło już ponad 96 tys. ludzi. Każdego dnia odnotowuje się tam setki wstrząsów.