Archiwa tagu: inwigilacja

15.01.2016

Polska

1. Sejm uchwalił nowelizację kilkunastu ustaw regulujących zasady pobierania przez służby specjalne billingów i prowadzenia kontroli operacyjnej. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o niekonstytucyjności części zasad inwigilacji.

  • Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna ma polegać na: podsłuchu; podglądzie osób w “pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne”; kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek; uzyskiwaniu danych z “informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych”.
  • Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy (nie dotyczy to kontrwywiadu).
  • Wprowadzono zasadę, że właściwy sąd okręgowy miałby prawo do kontroli post factum pozyskiwania przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu odpowiednie sprawozdania. Sąd mógłby zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych.
  • Minister sprawiedliwości ma przedstawiać co roku Sejmowi i Senatowi informację o przetwarzaniu danych oraz wynikach prowadzonych kontroli.
  • Mimo że TK postulował skrócenie okresu przechowywania billingów, w noweli utrzymano ustawowy 12 miesięczny.

2.  Maciej Łopiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, przedstawił pomysł projektu prezydenckiej ustawy pomagającej “frankowiczom”. Zakłada on zwrot nadpłaty spreadów bankowych oraz mechanizmy restrukturyzacji kredytu frankowego wziętego na własne potrzeby kredytobiorcy. Przy restrukturyzacji kredytów ma być stosowany tzw. kurs sprawiedliwy, wynikający z porównania kosztów kredytu denominowanego albo indeksowanego do kredytu branego przez konsumentów w złotych; ten kurs dla każdego będzie inny. Swój projekt ponownie złożyła Platforma Obywatelska.

Polecam: o popularnych stereotypach komentujących program 500+, czyli o klasizmie.

Zagranica

1. Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski z A- do BBB+. Nowa ocena ma tak zwaną negatywną perspektywę, co oznacza prawdopodobieństwo jej kolejnej obniżki w ciągu dwóch lat. W uzasadnieniu swojej decyzji agencja ratingowa napisała między innymi, że w Polsce “została naruszona równowaga instytucjonalna”, czyli wskazuje na przyczyny polityczne, a nie gospodarcze.

2. Wikipedia ma już 15 lat.

3. ​Szefowa austriackiego MSW ogłosiła, że od końca przyszłego tygodnia z południowej granicy jej kraju zawracani będą migranci, którzy nie chcą ubiegać się o azyl w Austrii, ale zamierzają w tym celu podróżować do innego państwa. Podkreśliła, że trzeba skończyć z “kulturą otwartych ramion” wobec migrantów.

12.01.2016

Polska

1. Premier zaprosiła szefów wszystkich klubów parlamentarnych, by rozmawiać o polityce zagranicznej. Spotkanie miało związek jutrzejszą zamkniętą “debatą orientacyjną” o sytuacji wewnętrznej Polski organizowaną przez Komisję Europejską. Przedstawiciele opozycji byli zadowoleni ze spotkania.

2. Policja potwierdziła po przeprowadzonym audycie, że w policyjnym Biurze Spraw Wewnętrznych działały dwie grupy zajmujące się nielegalną inwigilacją dziennikarzy opisujących aferę taśmową, a także ich rodzin i prawników. Polecam: więcej szczegółów tutaj i tutaj.

3. Wg projektu rozporządzenia rządu ws. relokacji cudzoziemców w 2016 roku do Polski może trafić nie więcej niż 400 syryjskich uchodźców z Grecji i Włoch. Koszty związane z tą relokacją oszacowano na ponad 10 mln złotych.

4. Komitet Obrony Demokracji złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przywraca on stan prawny z połowy ub. r. i usprawnia pracę Trybunału. Gdy marszałek Sejmu zarejestruje inicjatywę, KOD musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów by Sejm się zajął projektem.

Zagranica

1. Turcja: w zamachu na stambulskim placu Sultanahmet, w rejonie którego znajdują się między innymi meczet Hagia Sophia i Błękitny Meczet, zginęło co najmniej 10 osób, w tym 8 obywateli Niemiec.

2. Dowódca operacji sił powietrznych USA w Europie i Afryce gen. Frank Gorenc w wywiadzie dla “New York Timesa” przyznał, że rosyjska strategia rozbudowy obrony przeciwrakietowej m.in. w Kaliningradzie zagraża dostępowi militarnemu NATO do przestrzeni powietrznej w częściach Europy, łącznie z jedną trzecią nieba nad Polską. Podobną taktykę Rosjanie zastosowali w Syrii, przez zmasowane namierzanie amerykańskich samolotów i dronów wymuszając rezygnację z lotów nad dużą częścią tego państwa.

2.10.2015

Polska

1. Pierwsze weto prezydenta: Andrzej Duda nie podpisze projektu ustawy posłanki Anny Grodzkiej dotyczącego zmiany płci. Według jego założeń, wniosek o „uzgodnienie” płci mogłaby składać osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim.  Kancelaria Prezydenta wskazała ponadto, że ustawa dopuszcza także zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci biologicznej oraz adopcję przez takie pary dzieci.

2. Kampania wyborcza: spór wokół propozycji wprowadzenia płacy minimalnej 12 zł za godzinę. Projekt przedstawiła dziś Beata Szydło, a jego wprowadzenie miałoby być testem dla wyborczych haseł PO. Lewica przypomniała, że ich projekt w tej sprawie czeka w Sejmie od roku. Do końca kadencji Sejmu pozostało jedno posiedzenie. Premier Ewa Kopacz zapewnia, że jeśli PO wygra, to jeszcze w tym roku zostanie przegłosowana minimalna stawka godzinowa nie mniejsza niż 12 zł; propozycję .

3. Z akt śledztwa podsłuchowego wynika, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dysponuje systemem rozpoznawania rejestracji samochodów “ARTR”, który umożliwia śledzenie danych pojazdów. To forma inwigilacji nie objęta uregulowaniem prawnym.

Zagranica

1. Po paryskim spotkaniu przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji Angela Merkel powiedziała, że kraje Zachodu nie powinny wiązać sytuacji na Ukrainie z wojną domową w Syrii, nie mogą też iść na ustępstwa wobec Rosji w kwestiach dotyczących Ukrainy w nadziei na to, że zyskają polityczne poparcie Moskwy dla rozwiązania konfliktu w Syrii. Jej zdaniem wybory lokalne na wschodzie Ukrainie powinny odbyć się zgodnie z prawem ukraińskim.  Francois Hollande wskazał, że wdrażanie porozumień z Mińska najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane do końca roku, jak planowano.

2. Czeski premier Bohuslav Sobotka zasugerował, że żołnierze i policjanci z Czech, Słowacji i Polski mogliby pomóc swoim węgierskim kolegom w ochronie granic ich państwa. Z kolei szef czeskiego MSW zapowiedział na 8 października spotkanie z jego odpowiednikami z krajów grupy, którzy ustalą zasady akcji na terenie Węgier.

3. Ksiądz Krzysztof Charamsa, drugi sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej i członek Kongregacji Nauki Wiary, ogłosił że od 18 lat ukrywał swój homoseksualizm. 4.10 zaczyna się w Watykanie synod biskupów poświęcony rodzinie.