Archiwa tagu: internet

14.10.2016

Polska

1. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej, popiera go Nowoczesna. Kukiz’15 decyzje podejmie po poniedziałkowym spotkaniu z minister.

2. Serwis aukcyjny Allegro został sprzedany przez firmę Naspers z RPA za kwotę 3,253 mld USD grupie funduszy Cinven, Permira i Mid Europa Partners. Transakcja obejmuje także sprzedaż spółki Ceneo.

Zagranica

1. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, przyjęła opinię dot. m.in. do sposobu powoływania prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kolejności zajmowania się sprawami przez TK. W obradach Komisji nie wzięła udziału polska delegacja rządowa, która zarzuciła jej stronniczość. W oświadczeniu Komisja Wenecka przyznała, że w nowej ustawie o TK dokonano “pewnych poprawek” po tym, gdy w marcu Komisja wydała swą pierwszą opinię na temat grudniowej noweli ustawy o Trybunale, jednakże są zbyt ograniczone, ponieważ “inne postanowienia przyjętej ustawy mogą znacznie opóźnić i utrudnić pracę Trybunału, sprawić, iż będzie ona nieefektywna, a także podważyć jego niezawisłość poprzez stosowanie nadmiernej legislacyjnej i wykonawczej kontroli nad jego funkcjonowaniem”.

2. Wielka Brytania jest zdecydowana opuścić UE – potwierdziła
rzeczniczka brytyjskiej premier Theresy May. Odniosła się w ten sposób
do słów szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który sugerował, że
ostatecznie może nie dojść do Brexitu i dopuścił też
możliwość, że Wielka Brytania mogłaby ostatecznie nie opuszczać Unii
Europejskiej.

15.01.2016

Polska

1. Sejm uchwalił nowelizację kilkunastu ustaw regulujących zasady pobierania przez służby specjalne billingów i prowadzenia kontroli operacyjnej. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o niekonstytucyjności części zasad inwigilacji.

  • Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna ma polegać na: podsłuchu; podglądzie osób w “pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne”; kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek; uzyskiwaniu danych z “informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych”.
  • Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy (nie dotyczy to kontrwywiadu).
  • Wprowadzono zasadę, że właściwy sąd okręgowy miałby prawo do kontroli post factum pozyskiwania przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu odpowiednie sprawozdania. Sąd mógłby zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych.
  • Minister sprawiedliwości ma przedstawiać co roku Sejmowi i Senatowi informację o przetwarzaniu danych oraz wynikach prowadzonych kontroli.
  • Mimo że TK postulował skrócenie okresu przechowywania billingów, w noweli utrzymano ustawowy 12 miesięczny.

2.  Maciej Łopiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, przedstawił pomysł projektu prezydenckiej ustawy pomagającej “frankowiczom”. Zakłada on zwrot nadpłaty spreadów bankowych oraz mechanizmy restrukturyzacji kredytu frankowego wziętego na własne potrzeby kredytobiorcy. Przy restrukturyzacji kredytów ma być stosowany tzw. kurs sprawiedliwy, wynikający z porównania kosztów kredytu denominowanego albo indeksowanego do kredytu branego przez konsumentów w złotych; ten kurs dla każdego będzie inny. Swój projekt ponownie złożyła Platforma Obywatelska.

Polecam: o popularnych stereotypach komentujących program 500+, czyli o klasizmie.

Zagranica

1. Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski z A- do BBB+. Nowa ocena ma tak zwaną negatywną perspektywę, co oznacza prawdopodobieństwo jej kolejnej obniżki w ciągu dwóch lat. W uzasadnieniu swojej decyzji agencja ratingowa napisała między innymi, że w Polsce “została naruszona równowaga instytucjonalna”, czyli wskazuje na przyczyny polityczne, a nie gospodarcze.

2. Wikipedia ma już 15 lat.

3. ​Szefowa austriackiego MSW ogłosiła, że od końca przyszłego tygodnia z południowej granicy jej kraju zawracani będą migranci, którzy nie chcą ubiegać się o azyl w Austrii, ale zamierzają w tym celu podróżować do innego państwa. Podkreśliła, że trzeba skończyć z “kulturą otwartych ramion” wobec migrantów.