Archiwa tagu: frankowicze

10.02.2017

Polska

1. Wypadek kolumny rządowej w Oświęcimiu z udziałem Beaty Szydło. Premier ma potłuczenia. Trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Teraz zostanie przetransportowana do szpitala w Warszawie. W kolumnę rządową wjechał fiat seicento. Rannych jest dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

2. Nauczycielka, która 3 października ub. r. podczas tzw. czarnego protestu wraz z koleżankami przyszła do pracy ubrana na czarno, stanęła dziś przed komisją dyscyplinarną w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach. Została uniewinniona, o co wnosił jej pełnomocnik. Komisja uznała, że każdemu obywatelowi RP zapewnia się wolność sumienia i religii oraz wyrażania swoich poglądów. Zaznaczyła jednocześnie, że etyka zawodu nauczyciela wymaga szczególnego wyczucia w wyrażaniu publicznym swoich poglądów. Nauczycielka razem z 11 innymi koleżankami zrobiła sobie wspólne zdjęcie, które zostało później umieszczone na prywatnym profilu w portalu społecznościowym; zdjęcie zrobiono na przerwie, kiedy nie sprawowały opieki nad dziećmi. Wg rzecznika dyscyplinarnego, zachowanie obwinionej uchybiło godności zawodu nauczyciela; minister edukacji podkreśla, że na terenie szkoły nie można prowadzić agitacji politycznej.

3. Sejm uchwalił ustawę powołującą komisję weryfikacyjną, która zajmie się sprawą reprywatyzacji w Warszawie. Komisja ma usuwać skutki prawne decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. W jej skład ma wejść 9 osób.
Przewodniczącym komisji ma być osoba wskazana przez ministra sprawiedliwości. Pozostałe 8 osób ma wybierać Sejm. Członkowie komisji mają zostać sekretarzami stanu w resorcie sprawiedliwości. Nie będzie można ich pociągnąć do odpowiedzialności za decyzje podjęte w komisji. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki nie wyklucza, że komisja rozpocznie prace już w maju.

4. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, zapytany o pomoc prezydenta i rządu dla “frankowiczów”, poradził im “wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w sądach. Nie dlatego, żeby nie ufać prezydentowi czy rządowi, tylko dlatego, że prezydent i rząd są w sytuacji, która jest zdeterminowana w wielkiej mierze uwarunkowaniami ekonomicznymi. Rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego”. Opozycja skrytykowała go za porzucenie obietnic wyborczych.

5. Warszawski sąd apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne dotyczące “umocowania” sędzi Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz problemu, czy kwestia ta może być przedmiotem oceny sądu. Pytanie skierowano na wniosek b. prezesa TK A. Rzeplińskiego.

6. Uniewinnieniem oskarżonych zakończył się proces czwórki lekarzy, oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Jerzego Ziobro – ojca ministra sprawiedliwości. Zdaniem sądu nie ma dostatecznych dowodów winy oskarżonych.

Zagranica

1. Troje sędziów Federalnego Sądu Apelacyjnego w San Francisco w orzeczeniu wydanym w czwartek podtrzymało decyzję Jamesa Robarta, sędziego z federalnego sądu okręgowego w Seattle, który wstrzymał wykonywanie dekretu prezydenta o czasowym ograniczeniu imigracji. Sąd Apelacyjny uznał, że dekret prezydenta Donalda Trumpa z 27 stycznia jest niezgodny z Konstytucją, odrzucając tym samym argumenty administracji Trumpa. Donald Trump zapowiedział dalszą drogę sądową.

Uff, co za dzień!

15.01.2016

Polska

1. Sejm uchwalił nowelizację kilkunastu ustaw regulujących zasady pobierania przez służby specjalne billingów i prowadzenia kontroli operacyjnej. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o niekonstytucyjności części zasad inwigilacji.

  • Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna ma polegać na: podsłuchu; podglądzie osób w “pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne”; kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek; uzyskiwaniu danych z “informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych”.
  • Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy (nie dotyczy to kontrwywiadu).
  • Wprowadzono zasadę, że właściwy sąd okręgowy miałby prawo do kontroli post factum pozyskiwania przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu odpowiednie sprawozdania. Sąd mógłby zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych.
  • Minister sprawiedliwości ma przedstawiać co roku Sejmowi i Senatowi informację o przetwarzaniu danych oraz wynikach prowadzonych kontroli.
  • Mimo że TK postulował skrócenie okresu przechowywania billingów, w noweli utrzymano ustawowy 12 miesięczny.

2.  Maciej Łopiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, przedstawił pomysł projektu prezydenckiej ustawy pomagającej “frankowiczom”. Zakłada on zwrot nadpłaty spreadów bankowych oraz mechanizmy restrukturyzacji kredytu frankowego wziętego na własne potrzeby kredytobiorcy. Przy restrukturyzacji kredytów ma być stosowany tzw. kurs sprawiedliwy, wynikający z porównania kosztów kredytu denominowanego albo indeksowanego do kredytu branego przez konsumentów w złotych; ten kurs dla każdego będzie inny. Swój projekt ponownie złożyła Platforma Obywatelska.

Polecam: o popularnych stereotypach komentujących program 500+, czyli o klasizmie.

Zagranica

1. Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski z A- do BBB+. Nowa ocena ma tak zwaną negatywną perspektywę, co oznacza prawdopodobieństwo jej kolejnej obniżki w ciągu dwóch lat. W uzasadnieniu swojej decyzji agencja ratingowa napisała między innymi, że w Polsce “została naruszona równowaga instytucjonalna”, czyli wskazuje na przyczyny polityczne, a nie gospodarcze.

2. Wikipedia ma już 15 lat.

3. ​Szefowa austriackiego MSW ogłosiła, że od końca przyszłego tygodnia z południowej granicy jej kraju zawracani będą migranci, którzy nie chcą ubiegać się o azyl w Austrii, ale zamierzają w tym celu podróżować do innego państwa. Podkreśliła, że trzeba skończyć z “kulturą otwartych ramion” wobec migrantów.

6.11.2015

Polska

1. Zaognia się spór o polskiego przedstawiciela na nieformalnym szczycie UE na Malcie. Premier Ewa Kopacz zaapelowała do prezydenta o udział w szczycie, gdyż ona sama musi podać rząd do dymisji; szefowa Kancelarii Prezydenta sugeruje, że Polskę mógłby reprezentować wicepremier. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie wniosku o przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu, co ma umożliwić Ewie Kopacz wyjazd na szczyt. Możliwym rozwiązaniem jest też prośba do innego kraju o reprezentowanie Polski.

2. Szef cywilnych służb białoruskich przekazał polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokument dotyczący zbrodni katyńskiej – raport do Ławrientija Berii o zorganizowaniu na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej “punktów zbiorczych” dla polskich oficerów pojmanych po 17 września 1939 roku. Służby polskie i białoruskie nawiązują współpracę w zw. ze wspólną ochroną granic przed falą nielegalnych emigrantów, a przekazanie dokumentu ma być gestem dobrej woli.

3. Przed Pałacem Prezydenckim protestowali “frankowicze” domagając się realizacji obietnicy złożonej podczas kampanii przez prezydenta. Rozczarowało ich odrzucenie przez Kancelarię Prezydenta wypracowanego wspólnie projektu ustawy dot. m.in. przewalutowania kredytów. Powstanie nowy projekt, choć obiecany termin dziś minął.

Polecam: jak w obecnym zamieszaniu politycznym drobne gesty potrafią rozdmuchać emocje, czyli co się stało gdy dziennikarz Samuel Pereira zawiesił konto na Twitterze.

Zagranica

1. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski wmurowali kamień węgielny pod Dom Polski we Lwowie, który ma być ośrodkiem polskiej aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej.

2. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji spotkali się w Berlinie – tzw. grupy normandzkiej – uzgodnili, że wycofywanie ciężkiej broni z regionu Donbasu powinno zakończyć się na początku grudnia. Ocenili, że obowiązujące od września zawieszenie broni we wschodniej Ukrainie jest w zasadzie przestrzegane.

3. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde zaapelowała o stosowanie wobec bankierów łamiących prawo poważniejszych retorsji, zarówno w orzecznictwie cywilnym, jak i karnym. Jej zdaniem nakładane ostatnio kary finansowe nie są w stanie zniechęcić ich do powtórnego łamania prawa.