6.04.2017

Polska

1. Wicepremier minister kultury prof. Piotr Gliński podjął decyzję o połączeniu dwóch gdańskich muzeów: Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (…) zostały powierzone dr. Karolowi Nawrockiemu” – historykowi, pracownikowi gdańskiego IPN-u.

Zagranica

1. Parlament Europejski otworzył drogę do zniesienia opłat roamingowych, akceptując porozumienie o maksymalnych stawkach hurtowych, według których będą się rozliczać operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów. Oznacza to, że od 15 czerwca użytkownicy telefonów komórkowych nie będą ponosili dodatkowych kosztów.

2. Europosłowie zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy, prawo wejdzie w życie w czerwcu. Projekt przepisów został już uzgodniony z państwami członkowskimi. Ukraińcy mający paszporty biometryczne będą mogli pozostawać w Unii przez trzy miesiące w ciągu półrocza. Zezwolenie nie będzie jednak ich uprawniać do podjęcia pracy.