3.09.2016

Polska

1. Uczestnicy nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrazili sprzeciw wobec “arbitralnej odmowy” powołania przez prezydenta kandydatów na sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądowniczą. Wezwali też do “poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania”.

W drugiej uchwale, sędziwie domagają się “przekazania nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi i wojskowymi I prezesowi SN”, oraz m.in. wyłączenia możliwości delegowania sędziów do pracy w Ministerstwa Sprawiedliwości, powołania ogólnopolskiego organu samorządu sędziowskiego, uprawnionego do wypowiadania się w imieniu całego środowiska; chcą także tworzenia i znoszenia sądów tylko w drodze ustawy oraz ograniczenia czynnika politycznego przy powoływaniu sędziów, w tym także sędziów TK.

Zagranica

1. Ponad 700 osób wzięło udział w marszu milczenia w Harlow w hrabstwie Essex, który został zorganizowany po brutalnym zabójstwie 40-letniego Polaka przez gang lokalnych nastolatków.