29.01.2016

Polska

1. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykoski przedstawił w Sejmie swoje wystąpienie programowe. Jego zdaniem Unia Europejska powinna wrócić do swoich korzeni i do założeń traktatowych, a Polska nie popiera idei Unii Europejskiej dwóch prędkości i prymatu państw należących do strefy euro.  Wśród głównych sojuszników Polski wymienił Wielką Brytanię i kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Zagranica

1. Pierwsze od dwóch lat rozmowy pokojowe na temat konfliktu w Syrii rozpoczęły się w Genewie. Mają potrwać pół roku. W ich trakcie ma powstać nowa konstytucja, a w Syrii mają zostać przeprowadzone nowe wybory.