26.10.2016

Polska

1. Po raz pierwszy zebrał się zespół parlamentarny PO ds. “badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej”. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że zespół ma odkłamywać fałszywą narrację, która była prowadzona w Polsce od lat przez zespół Antoniego Macierewicza. Z zespołem będzie współpracował b. szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, który pracował też komisji badającej katastrofę smoleńską w latach 2010-2011. W piątek z kolei został powołany zespół parlamentarny ds. katastrofy TU-154M w Smoleńsku, który stworzyli parlamentarzyści PiS. Ma on  zająć się m.in. upamiętnieniem ofiar tragedii i bronieniem dobrego imienia ofiar.

2. Na stronach Sejmu zamieszczony został projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym autorstwa posłów PiS. Zgodnie z jego zapisami, Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta. Zapis taki oznacza konieczność dopuszczenia do udziału w ZO przez prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu ub.r. (Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha). Od dnia wakatu na funkcji prezesa TK do powołania jego następcy pracami TK pokieruje sędzia “posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: jako sędzia w TK; jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym; w administracji państwowej szczebla centralnego”; z wyliczeń wynika że najdłuższy staż ma sędzia Julia Przyłębska, wybrana do TK w grudniu ub.r. przez Sejm.

3. Zmarł prof. Jerzy Szacki, socjolog i historyk idei.

Zagranica

1. Poważne zniszczenia wywołał drugi silny wstrząs sejsmiczny, który nawiedził wieczorem Włochy. Był on odczuwalny niemal w całym kraju: od Triestu i Wenecji po Neapol. Sejsmolodzy podali, że pierwszy wstrząs miał magnitudę 5,4, a drugi, po godzinie 21 – 5,9. Są informacje o wielu zniszczonych budynkach.

2. Na Bałtyk wpłynęły dwie rosyjskie korwety typu Bujan-M mogące przenosić broń atomową. Okręty pochodzą z Floty Czarnomorskiej i spodziewano się, że będą pływać w okolicy Syrii