25.03.2017

Polska

1. Unijny hymn “Oda do radości’ zabrzmiał w sobotę w wielu miastach Polski w związku z 60. rocznicą podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek integracji europejskiej. Podczas manifestacji poparcia dla UE powtarzano, że Polska należała i będzie należeć do Europy. Szef Nowoczesnej Ryszard Petru zaapelował, by ruch “Polska w Europie” połączył partie polityczne, organizacje pozarządowe. Podobne marsze odbyły się w całej UE.

2. W nocy zmiana czasu – przestawiamy zegarki o godzinę do przodu!

Zagranica

1.  Przywódcy 27 państw i instytucji UE podpisali Deklarację Rzymską. Podczas wystąpień zgodnie podkreślali determinację do utrzymania jedności Unii.

2. W ramach obchodów 99. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej opozycja próbowała dziś zorganizować demonstrację w Mińsku. Służby specjalne udaremniły ten zamiar, dokonując licznych zatrzymań – opozycja mówi o kilkuset osobach; część już wypuszczono. Spokojnie przebiegły okolicznościowe wiece opozycji w Brześciu, Grodnie, Homlu i Witebsku. Nie wiadomo gdzie przebywają liderzy opozycji: Mikoła Statkiewicz, który miał kierować demonstracją w stolicy oraz Uładzimir Niaklajeu, który został zatrzymany w Brześciu, gdy wracał z Polski.