24.12.2015

Pokoju w sercu i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!

Polska

1. Senat nad ranem przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

2. W odpowiedzi na list wiceszefa Komisji Europejskiej polski rząd przedłożył Komisji Weneckiej (organowi doradczemu Rady Europy) wniosek o wydanie opinii w zw. z nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Zagranica

1. Francuska policja zatrzymała w Montpellier małżeństwo podejrzewane o planowanie ataku terrorystycznego.