23.11.2016

Polska

1. Wg “Gazety Wyborczej” Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Mariusz Muszyński (nie dopuszczony do orzekania przez przewodniczącego) zataił pracę dla Urzędu Ochrony Państwa. W 1994 r. ukończył szkolenie w Ośrodku Kształcenia Wywiadu w Kiejkutach Starych, a następnie pracował w ambasadzie w Berlinie do 1996 r., kiedy to został zmuszony do jej nagłego opuszczenia przez Niemców. W rozmowie z przewodniczącym Trybunału Muszyński miał zaprzeczyć związkom ze służbami specjalnymi; dziś nie skomentował doniesień prasowych na swój temat.

2. Do Warszawy sprowadzono szczątki płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana, którzy wsławili się m.in. ewakuacją 80 ton polskiego złota do Francji w 1939 r. co umożliwiło działania rządu na uchodźstwie i tworzenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uroczysty pogrzeb odbędzie się 10 grudnia na Powązkach.

3. Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności, mającą premiować działalność badawczą i jej komercjalizację. Przykład przełomowego odkrycia warszawskich biofizyków dot. terapii genowej budzi wątpliwości…

Zagranica

1. Parlament Europejski przyjął rezolucję o rosyjskiej propagandzie jako zagrożeniu dla Europy. W dokumencie mowa jest o przeinaczaniu faktów, wzbudzaniu wątpliwości, blokowaniu decyzji i dyskredytowaniu europejskich instytucji. W rezolucji czytamy też, że władze na Kremlu wykorzystują instytuty badawcze, wielojęzyczne stacje telewizyjne, agencje informacyjne i media społecznościowe, by dzielić Europę i zakłamywać historię. Autorką dokumentu jest polska deputowana Anna Fotyga.

2. Polska zaprezentowała w Paryżu kandydaturę Łodzi do organizacji EXPO 2022, hasłem przewodnim jest “City: Reinvented” i kompleksowa rewitalizacja terenów.

Polecam: jak Facebook pracuje nad narzędziami cenzorskimi by działać w Chinach.