23.01.2016

Polska

1. Do prokuratury w Warszawie zgłosiło się na wezwanie dwóch demonstrantów z 16 grudnia. Pierwszy, który nie zgodził się na ujawnienie swojej tożsamości, usłyszał zarzut znieważenia dziennikarza relacjonującego demonstrację. Wcześniej, 18 stycznia, innemu uczestnikowi demonstracji prokuratura przedstawiła zarzut znieważenia operatora. Z kolei drugi dziś przesłuchiwany manifestant Mateusz Malinowski usłyszał zarzut znieważenia osoby za pośrednictwem środków masowego przekazu. Prokuratura postawiła mu go, mimo że czyn ten jest ścigany z oskarżenia prywatnego, a prokurator jest oskarżycielem publicznym. Szczegółów, kogo konkretnie miał znieważyć Malinowski, prokurator zabronił mu ujawniać.

2. Resort spraw wewnętrznych i administracji i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex – parafowały projekt umowy, zgodnie z którą siedziba agencji na stałe mieściłaby się w Warszawie.

Zagranica

1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał dekret formalnie rozpoczynający proces wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP). Była to jedna z jego zapowiedzi z kampanii wyborczej. Umowy nie zatwierdził jeszcze amerykański Senat i nie było to prawdopodobne.

Polecam: rozmowę o handlu organami w Chinach.