22.11.2015

Polska

1. 50 lat temu polscy biskupi polscy napisali do niemieckich historyczny list, w którym “wybaczyli i prosili o wybaczenie”. Dziś oba episkopaty spotkały się na Jasnej Górze, a prezydenci obu krajów napisali do hierarchów wspólny list.

2. Episkopat Polski przygotował list z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, której świętowanie zacznie się za tydzień. Zaapelowano m.in. by chrzest skutkował uczynkami wiary i zacytowano papieża Franciszka: “Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa.”.

3. W Gdańsku odbył się marsz ok. 2000 osób protestujących przeciw przyjmowaniu do Polski imigrantów zarobkowych; zakończył się starciami ok. 300 osób z policją. W Gdyni ok. 1000 osób manifestowało solidarność z rodzinami ofiar paryskich zamachów.

 Zagranica

1. Krym został odcięty od dostaw energii elektrycznej po uszkodzeniu pozostałych dwóch ukraińskich linii przesyłowych. Wprowadzono stan nadzwyczajny.

2. Premier Danii opowiedział się za cofnięciem obietnicy przyjęcia 1000 uchodźców, ponieważ wbrew wcześniejszym zapowiedziom Grecja i Włochy nie mają kontroli nad napływającymi osobami.