22.10.201

Polska

1. Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego, służącą współpracy przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników. Zastąpiła ona bojkotowaną od dwóch lat przez związkowców Komisję Trójstronną. Przewodniczącym Rady na rok został szef NZSS “Solidarność” Piotr Duda.

2. W Warszawie przed Kancelarią Premiera, biurem PO i Sejmem protestowali górnicy; zamiast spodziewanych 15 tys. przybyło ich kilkuset. Premier Ewa Kopacz na Śląsku zapewniała, że rząd wywiązuje się ze zobowiązań wobec tej branży.

Zagranica

1.  Podczas kongresu Europejskiej Partii Ludowej w Madrycie Donald Tusk ocenił, że UE straciła zdolność do ochrony swoich granic i zaapelował o zakończenie sporu o podział uchodźców.