20.02.2016

1. Zmarł pisarz, filozof i semiolog Umberto Eco.

2. Wczoraj w nocy unijni przywódcy osiągnęli w Brukseli porozumienie w sprawie warunków przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Kompromis obejmuje m.in. nowe zasady przyznawania unijnym migrantom zasiłków na dzieci, które nie mieszkają z rodzicami za granicą. Tym, którzy zamierzają dopiero wyjechać do innego kraju członkowskiego – zasiłki będą zmniejszone od razu i dostosowane do standardów kraju zamieszkania dziecka. W przypadku osób, które już pracują za granicą świadczenia te będą obniżane od 2020 r. Brytyjczycy zagłosują w referendum ws. przyszłości członkostwa w UE 23 czerwca.