2.06.2017

Zagranica

1. Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Decyzję w tej sprawie podjęło obradujące w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.