18.10.2015

Polska

Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa Polskę do likwidacji “okien życia”, które jego zdaniem naruszają prawo dziecka do tożsamości. Nie zgadza się z tym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 

Zdaniem badaczy Fundacji Batorego, wstępne analizy nieważnych głosów oddanych podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych (17% wszystkich) wskazują, że karta do głosowania w kształcie książeczki wprowadzała część wyborców w błąd.

Polecam: jutro (poniedziałek) o godz. 20 telewizyjne spotkanie Ewy Kopacz i Beaty Szydło, kandydatek na premiera z największych partii.

Zagranica

Jerozolima: policja izraelska zaczęła budować mur rodzielający arabskie i żydowskie dzielnice miasta by zapobiec zamieszkom i atakom nożowników. Władze Izraela odrzucają francuską propozycję wprowadzenia do miasta międzynarodowych sił pokojowych.