16.11.2016

Polska

1. Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy cofającą reformę emerytalną ze stycznia 2013 r. W myśl ustawy, kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat.

2. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Wojska Obrony Terytorialnej. Nowa formacja będzie samodzielnym rodzajem wojsk. W 2019 roku Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tysiące żołnierzy.

3. Prezydent Andrzej Duda pogratulował telefonicznie Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Trump podkreślił znaczenie Polski jako sojusznika USA i dodał, że za jego administracji Polska może liczyć na Stany Zjednoczone w każdym aspekcie dwustronnej współpracy. Zaprosili się wzajemnie do swoich krajów.

Zagranica

1. Prezydent Rosji Władimir Putin dekretem wyprowadził Rosję spod  jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

2. W zachodnim Teksasie odkryto największe na terytorium Stanów Zjednoczonych złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Informację taką przekazała Amerykańska Agencja Badań Geologicznych (USGS). Według niej, złoża mogą obejmować nawet 75 miliardów baryłek ropy z łupków, 16 bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego i miliard 700 milionów baryłek kondensatu gazowego, czyli ciekłej mieszaniny węglowodorów.