11.01.2016

Polska

1. Na niejawnym posiedzeniu 7 stycznia Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie ws. 10 sejmowych uchwał dot. grudniowego wyboru sędziów Trybunału, a także stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu poprzedniej kadencji o wyborze członków Trybunału. Wg sędziów podjęte uchwały nie są aktami normatywnymi, co oznacza, że Trybunał nie może ich merytorycznie ocenić. W ocenie Trybunału, te uchwały nie spełniają kryterium formalnego, czyli nie są aktami kwalifikowanymi przez Konstytucję jako źródła prawa. Nie spełniają także kryterium materialnego, czyli nie ustanawiają norm prawnych. Uchwały o braku mocy prawnej nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące stwierdzenie nieważności wyboru sędziów. Zdanie odrębne do postanowienia złożyło trzech sędziów, w tym prezes Andrzej Rzepliński.

2. Szef MSZ Witold Waszczykowski spotkał się z Rolfem Nikelem, ambasadorem Niemiec w Polsce. Tematem rozmów były wypowiedzi niemieckich polityków na temat Polski. Waszczykowski liczy na przyspieszenie wizyty swojego niemieckiego odpowiednika w Polsce. Opozycja dziwi się, że sięgnięto po takie narzędzie w budowaniu wzajemnych relacji.

Zagranica

1. Zmarł David Bowie, brytyjski artysta – głównie piosenki.

2. Rzecznik niemieckiego rządu zadeklarował, że gospodarcze sankcje wobec Polski nie są rozważane. Podkreślił też, że Berlin chce zachować, kontynuować i pogłębiać stosunki niemiecko-polskie.